Bilgi Bankası

Elazığdaki Karantina Önlemleri

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereği, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında 14.04.2020 tarihinde saat 20:30’da Valilik toplantı salonunda toplandı.

Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında İl Valileri tarafından ek tedbirlerin alınmasının gerektiği’’ istenildiğinden 14.04.2020 tarihinde toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi bazı kararlar alarak kamuoyuna açıkladı.

Bu kapsamda;

“1-İzzetpaşa camisinin, ilimizde yaşanan depremden dolayı orta hasarlı olması nedeniyle kapalı tutulması ve ilimizde aldığımız koronavirüs tedbirleri kapsamında İzzetpşa camii, cami avlusu, müştemilatı ve ticari alanlar dahil bütün eklentilerinin kapatılmasına,

2-Merkez ve tüm ilçelerinde; akaryakıt istasyonları, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin(maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, (nöbetçi Eczaneler istisna olmak üzere) bakkal ünvanlı İşletmelerin saat 21.30 da diğer işletmelerin ünvanına ve faaliyet konusuna bakılmaksızın saat 21.00 itibariyle kapatılmasına, yukarda sayılan bütün işletmelerin girişlerinde alkol bazlı dezenfektan bulundurulmasına,

3-Harput Mahallesine trafik yoğunluğunu azaltmak için kamusal bütün alanlarda araç park edilmesinin ücretli hale getirilmesine uygulamanın Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi marifetiyle yapılmasına, kolluk marifetiyle denetlenmesine,

4-İkamet etmeyip diğer illerde ikamet eden fakat Elazığ’da görev yapan kamu kurum ve özel sektör çalışanlarının ilimize giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, ancak çok zorunlu hallerde, ilimiz Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez’in onayı ile alınan karardan istisna tutulmasına veya idari izinli sayılmalarına,

5-Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3.150 TL idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına” karar verilmişti denildi

BaşlıkÖzetGörünüm